solar-eclipse-151211__180Zatmění Slunce nás čeká 20. března 2015 v 10:37 (viditelné i u nás v ČR) a 14 dní za ním nastává zatmění Měsíce 4. dubna 2015 v 13:01.

 

Jako obvykle se bude zatmění Měsíce projevovat hlavně na úrovni emocí a nálad – ty budou hodně vyšroubované a nevypočitatelné, takže pozor!

Pod vlivem této „rodinky“ zatmění bychom si měli tak trochu ujasnit, kde jsme promarnili jakou energii nebo kam jsme nesprávně nasměrovali svou motivaci – zvlášť pokud jde o kontakty se skupinami, spolky, zájmovými okruhy atd. Je ale také možné, že se nenadále dostaví nějaká inspirace, která nám ukáže novou cestu nebo nový pohled na věci. Pokud ale v tomto směru nepodnikneme nějaké reálné kroky, zůstane naše inspirace samozřejmě bohužel jen v úrovni představ a vzdušných zámků…

 

Takže co bychom si měli naplánovat a co v žádném případě nedělat???

V okamžiku zatmění Slunce je lepší se zdržovat doma nebo vevnitř v nějaké místnosti, meditovat nebo jen tak pro sebe si v klidu rozvažovat a plánovat věci, které jsou pro nás důležité – a pozor: Vytvářet v tu chvíli hlavně pozitivní myšlenkové představy!!!

Když totiž v tomto okamžiku učiníme nějaké předsevzetí, už nebude možné to nějak opravit nebo změnit! – Je to okamžik, kdy projevujeme a následně realizujeme svou svobodnou vůli – a realizace (zhmotnění) událostí, naznačených nebo vyvolaných tímto zatměním Slunce právě těchto našich záměrů by se měla projevit koncem června 2015.

Okamžik zatmění Měsíce je ideální doba na zbavování se „škodlivých návyků“ a závislostí různého typu - kouření, přejídání se atd. Můžeme si také tiše a v klidu (vlastně sami pro sebe!!!) vyjasnit vztahy s matkou nebo jinými ženami zralejšího věku, které v našem životě sehrály nějakou důležitou roli a nad vztahy s nimiž visí stále ještě tak trochu otazník čehosi nevyřešeného.
V žádném případě tím ale není míněno, abychom si takříkajíc chtěli takříkajíc s někým aktivně (agresivně) „vyjasňovat vztahy“, hlavně ne nějak konfliktně!!!
Je to spíš doba na „pouštění a odpouštění“ – můžeme se takto rozloučit i s lidmi, které už ve svém životě nepotřebujeme, kteří se přežili, ale stále tam nějak figurují, i když jen pasivně a vlastně jen takříkajíc zabírají místo - v našem životě už ale nehrají žádnou aktivní roli.

 

Zopakujme si obecný režim před zatměním:

Několik dnů před zatměním (nejlépe týden i více, určitě však alespoň poslední tři dny) se doporučuje:

  • jíst lehkou bezmasou stravu
  • vystříhat se ostrých kořeněných jídel, požívání alkoholu, přemíry kávy atd.
  • vyhýbat se emocionálně vypjatým situacím
  • každý večer kontrastní sprcha (střídání horké a studené vody, alespoň 7x)
  • zavést si deníček, do kterého je možno zaznamenávat představy, čeho se budeme chtít v den zatmění zbavit nebo co vyřešit, zaznamenávání snů

 

 

V letech 2014 a 2015 se objevuje série 4 po sobě následujících úplných zatmění měsíce v rozestupu šesti lunárních cyklů se nazývá TETRÁDA. Vznik tetrád je zapříčiněný excentricitou zemského orbitu v spojení s načasováním jednotlivých zatmění. Takovéto tetrády jsou poměrně zřídkavé a v čase se objevují nepravidelně. Poslední tři takovéto tetrády se historicky objevili v letech 1493-1494, 1949-1950 a 1967-1968. Pokaždé, kdy se objevili takovéto úplňky, stala se nějaké velká událost. Tento krát nás to čeká 15.dubna 2014, 8.října 2014, 4 dubna 2015 a 28.září 2015

Jsme připraveni být součástí velkých věcí co přichází?

 

Připravme se na zatmění!

Napsat komentář